Naše stránky využívajú cookies. Ďalším prezeraním súhlasíte s ich využívaním. Viac tu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky EWALDS, s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.ewalds.sk

IČO: 47792671

IČ DPH: SK2024113641

Sídlo: Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  34507/T

Bankové spojenie: IBAN: SK1602 0000 0000 38024 19253

Adresa pre doručovanie a na odstúpenie od zmluvy, adresa na uplatnenie reklamácie, príp. podania sťažnosti alebo iného podnetu: EWALDS s.r.o., 92401 Galanta, Matuškovská 1413/17

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou EWALDS, s.r.o., so sídlom Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.ewalds.sk

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.ewalds.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.4 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.ewalds.sk, a ktorej kúpený tovar alebo vecné plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Predávajúcim (prevádzkovateľom) sa rozumie spoločnosť EWALDS, s.r.o., so sídlom Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta, IČO: 47792671, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  34507/T.

1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia, názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj e-mailom na adresu eshop@ewalds.sk kde tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti.

2. Ceny 

2.1 Nakoľko sme aj veľkoobchod poskytujeme aj veľkoobchodné ceny po splnení nasledovných podmienok:

a) Veľkoobchodné ceny môžu získať len živnostníci, firmy, ktoré náš tovar predávajú konečnému zákazníkovi (kvetinárstva, darčekové predajne, cateringové služby atď.)

b) Podmienkou pre získanie veľkoobchodných cien je prvý nákup nad 250 EUR bez DPH vo veľkoobchodných cenách.

c) Postup na získanie veľkoobchodných cien:

          1. Registrácia (po registrácií firmy sú ceny maloobchodné, ceny zmeníme až po schválení)

          2. Pošlite nám email na eshop@ewalds.sk  s popisom spôsobu predaja nášho tovaru (kvetinárstvo, darčeková predajna, e-shop atď.)

          3. Po obdržaní e-mailu vás budeme informovať o zmene cien na veľkoobchodné.

          4. Veľkoobchodné ceny sú viditeľné až po prihlásení do e-shopu.

          5. Hodnota prvého nákupu musí byť nad 250 EUR bez DPH inak bude objednávka zrušená alebo budú ceny po dohode zmenené na maloobchodné.

2.2 Bez prihlásenia do e-shopu sú uvedené ceny pre konečného zákazníka maloobchodné.

2.3 Uvedené ceny sú v e-shope s DPH a taktiež aj bez DPH.

2.4 Ceny poštovného sú uvedené v bode 3 týchto VOP.

2.5 Spoločnosť EWALDS, s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť ceny uverejnené na www.ewalds.sk. Cena produktov je platná v takej podobe, ako je v čase vytvorenia objednávky uvedená na web stránke.

3. Preprava a dodacia lehota 

3.1 Prepravu tovaru zaisťujeme kuriérskou spoločnosťou DPD (Direct parcel distribution)
         
          Doba doručenia na Slovensku je 1 pracovný deň odo dňa odoslania objednávky. Objednávky vybavujeme do 2 pracovných dní.
         
          1. V deň odoslania objednávky odosielateľom Vám príde email, v ktorom budete mať možnosť zmeniť deň doručenia.
         
          2. V deň doručenia zásielky Vám príde email s kontaktom na kuriéra a s možnosťou dohody času alebo adresy doručenia.

3.2 Cena dopravy DPD na Slovensku:

3.2.1 neprihlásený užívateľ / koncový zákazník / prihlásený koncový zákazník

- pri objednávke do 50 EUR je

         a) poštovné kuriérom DPD 5,00 EUR

         b) cena dobierky 1,10 EUR

- pri objednávke nad 50 EUR je

          a) poštovné kuriérom DPD zdarma

          b) cena dobierky 1,10 EUR

3.2.2 prihlásený veľkoobchodný zákazník

- pri objednávke do 200 EUR je

          a) poštovné kuriérom DPD 8,00 EUR

          b) cena dobierky 1,10 EUR

- pri objednávke nad 200 EUR je

          a) poštovné kuriérom zdarma 

          b) cena dobierky 1,10 EUR

Ceny dopravy boli upravené 24.8.2022

Maximálna hodnota objednávky na dobierku alebo pre platbu kartou je 1000 EUR s DPH. Nad túto sumu je možná iba platba vopred bankovým prevodom.

3.3  Cena dopravy pre Rakúsko:

          a) pri objednávke do 50 EUR s DPH je cena za prepravu 8,90 EUR

          b) pri objednávke nad 50 EUR bez DPH je doručenie zdarma

          c) dodacia lehota je približne 2 pracovné dni odo dňa objednávky. 

3.4 Štandardná dodacia lehota je 2 pracovné dni, v prípade omeškania prepravnej spoločnosti nevieme garantovať presný čas dodania.

3.5 Nadrozmerný tovar

V prípade nadrozmerného tovaru z kategórie nábytok budeme účtovať prepravu individuálne po dohode so zákazníkom.

4. Možnosť platby za tovar

4.1 V prípade osobného odberu na predajni na adrese Matúškovská cesta 1413/17, 92401 Galanta je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

4.2 Platba na Slovensku:

        Platba pri preprave kuriérom je možná na dobierku, platobnou kartou alebo platbou prevodom na účet vopred. 

4.3 Platba v Rakúsku:

        Platba je možná len vopred cez platobnú bránu Gopay alebo prevodom na účet.

5. Reklamácie, sťažnosti a vrátenie tovaru - ako postupovať?

5.1 Ak chcete tovar reklamovať z akéhokoľvek dôvodu alebo máte záujem o vrátenie tovaru, pošlite nám vyplnený elektronický reklamačný formulár, ktorý je zároveň formulár na odstúpenie od zmluvy. 

5.1.1 Na vyplnenie elektronického formulára budete potrebovať email, ktorý ste zadávali pri vytvorení objednávky a číslo faktúry, ktoré nájdete vo Vašej emailovej schránke. V prípade, ak neviete nájsť číslo faktúry kontaktujte nás na email alebo nám zavolajte

5.1.2 Po vyplnení elektronického formulára nám pošlite tovar na adresu EWALDS s.r.o., Matuškovská cesta 1413/17, Galanta, 92401. 

5.2 Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu máte do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V tomto prípade hradí prepravné náklady odosielateľ (kupujúci).

5.3 Pre zistenie stavu vašej reklamácie nás kontaktujte na čísle 031 / 780 75 68 zvoľte 4. možnosť

5.4 Kontakt, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

5.4.1 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@ewalds.sk  Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka. 

5.4.2 Alternatívne riešenie sporov: prípadné spory je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade môžete kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť online prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame, vzhľadom na naše skúsenosti, riešiť vzniknutú situáciu najskôr s nami.

6. Právo odstúpiť od zmluvy zo strany predávajúceho

6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

         a) V prípade prvého nákupu novej registrovanej firmy, ktorej podmienka prvého nákupu je minimálna hodnota objednávky nad  250 EUR bez DPH vo veľkoobchodných cenách, je menšia ako 250 EUR bez DPH bude objednávka stornovaná alebo po dohode budú ceny zmenené na veľkoobchodné viac o cenách v 2. bode 

         b) v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily atď.)

         c) tovar sa už vypredal alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

7. Právo odstúpiť od zmluvy zo strany kupujúceho

7.1 Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

7.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v elektronickej podobe pomocou elektronického formulára.  

7.3 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi  jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu dopravy, dostupného v internetovom obchode.)

7.4 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky. V prípade, ak finančné prostriedky nie je možné vrátiť rovnakým spôsobom platby, ako použil zákazník, vzhľadom na to, že predajca už neposkytuje uvedenú formu platby, predajca vráti finančné prostriedky spôsobom, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať vlastnostiam spôsobu platby, ktorý použil zákazník. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, ak má k vráteniu finančných prostriedkov dôjsť na bankový účet zákazníka, ktorý uviedol (napr. vo formulári o odstúpení od zmluvy) a v prípade neuvedenia bankového účtu zo strany zákazníka, na ktorý má byť zaslaná platba, predajca vráti finančné prostriedky na bankový účet, z ktorého zákazník uhradil platbu v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej odstupuje.

7.5 Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim, iba ak predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Tovar je možné zaslať na určenú adresu ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu v záložke vrátenia a reklamácia.

7.6 V prípade využitia zákonného práva o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, nesie zákazník zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré je výsledkom jeho využívania spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu.

7.7 Právo na odstúpenie od zmluvy prináleží zákazníkovi výlučne v prípade kompletných, nepoškodených a nepoužívaných produktov, ktoré majú všetky pôvodné štítky a zabezpečujúce prvky, ktoré boli na produkte umiestnené v momente jeho nadobudnutia zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou.

7.8 Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

7.9 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7.10 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8. Zodpovednosť za vady predajnej veci

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.2 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.3 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8.4 Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

8.5 Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

8.6 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8.7 Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.9 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

8.10 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.11 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.12 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.13 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8.14 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8.15 Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

8.16 Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa bodu 8.4.

8.17  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

8.18 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.ewalds.sk

9.1 Spoločnosť EWALDS, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok viac tu. Spoločnosť EWALDS, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.ewalds.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2 V prípade technický problémov v našom e-shope nás kontaktujte emailom na adrese eshop@ewalds.sk alebo na tel. čísle 031 /780 75 68, zvoľte 2. možnosť.

Nezmeškajte akcie & zľavy