Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY – EWALDS, s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.ewalds.sk

IČO: 47792671

IČ DPH: SK2024113641

so sídlom: 92401 Galanta, Matuškovská 1413/17

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  34507/T

Bankové spojenie : IBAN: SK1602 0000 0000 38024 19253

Adresa pre doručovanie a na odstúpenie od zmluvy, adresa na uplatnenie reklamácie, príp. podania sťažnosti alebo iného podnetu: 

EWALDS s.r.o., 92401 Galanta, Matuškovská 1413/17

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou EWALDS, s.r.o., so sídlom 92401 Galanta, Matuškovská 1413/17 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.ewalds.sk

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.ewalds.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.4 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.ewalds.sk, a ktorej kúpený tovar alebo vecné plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj e-mailom na adresu eshop@ewalds.sk kde tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti.

2. Ceny 

2.1 Nakoľko sme aj veľkoobchod tak poskytujeme aj veľkoobchodné ceny po splnení týchto podmienok :

a) Veľkoobchodné ceny môžu získať len živnostníci , firmy ktoré náš tovar predávajú konečnému zákazníkovi.(Kvetinárstva,darčekové predajne,cateringové služby atď. )

b) Podmienkou pre získanie veľkoobchodných cien je prvý nákup nad 350€ bez DPH vo veľkoobchodných cenách a ročný obrat 2000€ bez DPH

c) Postup na získanie veľkoobchodných cien:

  1. Registrácia ( po registrácií firmy sú ceny maloobchodné , ceny zmeníme až po schválení )
  2. Pošlite nám email na eshop@ewalds.sk  s popisom spôsobu predaja nášho tovaru ( kvetinárstvo , darčeková predajna e-shop atď.)
  3. Po obdržaní e-mailu vás budeme informovať o zmene cien na veľkoobchodné.
  4. Veľkoobchodné ceny sú viditeľné až po prihlásení do e-shopu
  5. Ako je hore uvedené 1. nákup musí byť v hodnote 350€ bez DPH inak bude objednávka zrušená alebo budú ceny po dohode zmenené na maloobchodné.

2.2.Uvedené ceny bez prihlásenia do eshopu sú pre konečného zákazníka ( maloobchodné )

2.3 Uvedené ceny sú v e-shope s DPH a taktiež aj bez DPH

2.4 Ceny poštovného sú uvedené v bode 3 týchto OP.

2.5 Spoločnosť EWALDS, s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť ceny uverejnené na www.ewalds.sk. Cena produktov je platná v takej podobe, ako je v čase vytvorenia objednávky uvedená na web stránke.

2.6 V prípade časovej akcie sa zľava uplatňuje na celú objednávku

2.7  V prípade zlacnených tovarov ako napríklad vo vianočnom výpredaji , nie je vidieť na tovare pôvodnú cenu !

3. Preprava a dodacia lehota

3.1 Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej Republike, Českej Republike kuriérskou spoločnosťou DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. / SMS avizácia, Telefonická avizácia, Kompletný Track & Trace na www.dhlparcel.sk

3.2 Cena dopravy na dobierku na Slovensku:

a) pri objednávke nad 200€ s DPH doručenie zdarma
b) pri objednávke do 200€ s DPH Vám účtujeme nasledovné prepravné náklady: 5€ s DPH

3.3 Cena dopravy na dobierku pre Českú republiku:

b) pri objednávke nad 200€ s DPH je doručenie zdarma
c) pri objednávke do 200€ s DPH Vám účtujeme nasledovné prepravné náklady: 10€ s DPH

3.4 Všetky tovary v e-shope www.ewalds.sk sú skladom , v prípade ak je objednané množstvo tovaru väčšie ako zásoba skladom , budeme zákazníka informovať telefonicky alebo e-mailom.

3.5 Dodacia lehota je 72 pracovných hodín , v prípade omeškania prepravnej spoločnosti nevieme garantovať presný čas dodania.

3.6 Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločnosti DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

3.7 Tovar dodávame na celom území Slovenskej a Českej republiky.

3.8 Dodanie tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

4. Možnosť platby za tovar

4.1 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru vyplatením kuriérovi je v niektorých prípadoch možná aj platobnou kartou.

4.2 V prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou

5. Reklamácie a vrátenie tovaru ako postupovať?


5.1 Ak máte akúkoľvek reklamáciu alebo máte záujem o vrátenie tovaru tak nám prosím pošlite vyplnený reklamačný formulár na adresu reklamacie@ewalds.sk , ktorý si môžete stiahnuť tu

5.2 V prípade vrátenia tovaru nám prosím pošlite tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu Matúškovská 1413/17 , Galanta ,92401

5.3 V prípade reklamácie rezaných alebo črepníkových kvetov nám reklamáciu nahlasujte na reklamacie@ewalds.sk spolu s reklamačným formulárom do 48 hodín od kúpy tovaru spolu s fotkou reklamovaného tovaru.V prípade ak nebude reklamácie nahlásená do 48 hodín nebude reklamácia uznaná !

5.4 V prípade ak bol reklamovaný tovar poškodený prepravnou spoločnosťou alebo bola preukázaná výrobná vada tak sú prepravné náklady hradí predávajúci Ewalds s.r.o.

5.5 V prípade ak ide o vrátenie tovaru z iného dôvodu , prepravné náklady hradí odosielateľ ( kupujúci )

5.6 Pre zistenie stavu vašej reklamácie nás kontaktujte na čísle 031 / 780 75 68 zvoľte 4. možnosť 

6. Zrušenie objednávky

6.1 Storno objednávky alebo časti objednávky zo strany kupujúceho

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu telefonicky na čísle 031 /780 75 68 , zvoľte 2. možnosť alebo e-mailom na adresu eshop@ewalds.sk a to najneskôr do 2 hodín od vytvorenia objednávky.

b) Všetky objednávky cez e-shop sú považované za záväzné po prijatí e-mailového potvrdenia objednávky na uvedený e-mail zákazníka.

6.2 Storno objednávky alebo časti objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) V prípade 1. nákupu novej registrovanej Firmy, ktorej podmienka prvého nákupu je minimálna hodnota objednávky nad 350€ bez DPH vo veľkoobchodných cenách , je menšia ako 350€ bez DPH bude objednávka stornovaná alebo po dohode budú ceny zmenené na veľkoobchodné viac o cenách v 2. bode 

b) v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

c) tovar sa už vypredal alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

7. Zodpovednosť za chyby na stránke www.ewalds.sk

7.1 Spoločnosť EWALDS, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.ewalds.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7.2 Spoločnosť EWALDS, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

7.3 V prípade technický problémov v našom e-shope nás kontaktujte na adrese eshop@ewalds.sk alebo na tel. čísle 031 /780 75 68 , zvoľte 2. možnosť