Dôležitý oznam pre majiteľov kvetinárstviev

Dnes sme dostali super správu zo Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov v súvislosti aktuálnou situáciou na Slovensku na ktorú sme sa už dlho tešili.

Tento dokument si stiahnite tu, preštudujte a vytlačte do vašej prevádzky (kvetinárstva)

Dôležité body z dokumentu:

  •  Bod 22: Teda otvorené môžu byť: prevádzok záhradníctva, záhradnej techniky a kvetinárstiev, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2 !
  • Predaj kvetov na trhu je zakázaný!
  • V dokumente sa nepíše o Kvetinárstvach, ktoré sú v potravinových reťazcoch ako napr. Kaufland, Tesco a pod. takže tu je to stále otázne. V prípade ak ste v tejto skupine informujte sa tu: uvzsr@uvzsr.sk
  • Je potrebné si zaviesť Hygienické opatrenia, ktoré nájdete na poslednej strane dokumentu!

Toto je znenie správy od Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov

v súvislosti s nezrovnalosťami vo výklade záverov z rokovania Ústredného krízového štábu ohľadne otvorenia prevádzky kvetinárstiev , kedy nám z  Úradu verejného zdravotníctva SR odpovedali na náš list, že kvetinárstva ostávajú zatvorené, sme po včerajšom zistení, že na stránke Ministerstva hospodárstva SR ( https://www.mhsr.sk/koronavirus/vyklad-uvz-sr-k-sposobu-urcovania-moznosti-otvorenia-prevadzok ) je uvedené, že môžu byť otvorené opäť napísali mail na Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o vysvetlenie. 
Práve nám prišla odpoveď , že kvetinárstva môžu byť otvorené s nasledovnými obmedzeniami (viď vysvetlenie v liste):
Dobrý deň,

Áno, v súlade s výkladom opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2777/2020 (viď. Príloha) odborom legislatívy a práva ÚVZ SR zo dňa 2.4.2020 je podľa písmena A, bod 22 povolená s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania aj prevádzka kvetinárstiev, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Je dôležité podotknúť, že takéto prevádzky sa nemôžu v súlade s písmenom E) opatrenia nachádzať v obchodných domoch a s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom takýchto maloobchodných prevádzok nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie hygienických opatrení podľa písmena C) opatrenia.

S pozdravom

Ing. Mgr. Katarína Jatzová, PhD.

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva

Trnavská cesta 52 
826 45  Bratislava

Slovenská republika